Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Recaptació -> Edictes BOP/BOE Recaptació

Edictes BOP/BOE Recaptació

Tornar Imprimir

Busca per dades del butlletí:

 

 

Busca en el contingut del butlletí:


         

Nom Data de publicació Descarrega
Modificació Puntual Nº22 de les NNSS de Benifaió

  Modificació Puntual Nº22 de les NNSS de Benifaió
Modificació de la ordenança municipal reguladora de l'ocupación de la vía pública amb taules, cadires i elements accessoris

  Modificació de la ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la vía pública amb taules, cadires i elements accessoris
Llibre de festes 2014

  Llibre de festes 2014
Llibre de festes 2013

  Libre de festes 2013
llibre de festes 2010

  Llibre festes 2009 (5.889 KB)
Llibre de festes 2009

  llibre de festes 2010 (6.594 KB)
Llei 8/1989, de 13 d' abril, Règim Jurídic de Taxes i Preus Públics

  Llei 8/1989, de 13 d'abril, Règim Jurídic de Taxes i Preus  Públics
Llei 7/1985 de Bases del Règim Local

  LLei 7/1985 de Bases del Règim Local
Llei 33/2003 de 3 de Novembre, Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques

  Llei 33/2003, de 3 de Novembre, Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic

  Llei 30/2007, de 30 d' octubre, de Contractes del Sector Públic

Página 17 de 44,  432continguts


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es